Davatelj usluge: Jabuka televizija d.o.o Božidara Magovca 163 MB: 2436272 OIB: 31273577811